BAŞKANLAR KURULUMUZ ANKARA'DA TOPLANDI

Türkiye Haber-İş Sendikası Başkanlar Kurulu teşkilatın genel konuları ve çalışma hayatında yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere 25 Şubat 2016 tarihinde Ankara'da toplandı.

Genel Başkanımız Veli Solak, Başkanlar Kurulu toplantısının açılış konuşmasını yaparak, ülkemizin ve çalışma hayatının gündemindeki konuları, işkolumuzda yaşanan gelişmeleri ve teşkilatımızın genel çalışmalarını değerlendirdi.

Başkanlar Kurulu toplantısının devamında şube başkanlarımız da söz alarak kendi faaliyet sahalarında bulunan işyerlerinde üyelerimizle yaptıkları toplantılar çerçevesinde bilgilendirmelerde bulundular.

Toplantının tamamlanmasının ardından aşağıdaki Başkanlar Kurulu Bildirisi yayınlandı.


TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI

BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

(25.02.2016 – ANKARA)

         Bizzat içeriğinde isteğe bağlı olacağı belirtilen teşvik genelgesi uygulaması kapsamında; henüz emekliliği dolmayan, emeklilik hakkını kazanmamış olan yirmi yıldan fazla ömrünü Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye adamış işçi kardeşlerimize, ilköğretim mezunu olduklarından bahisle doğu illerine tayin, kabul edilmemesi halinde iş akdi feshi yapılacağı belirtilerek her türlü mobbing, baskı ve tehdit uygulanması üzerine;

         Başkanlar Kurulumuz Sendikamız Genel Merkezinde toplanarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından çıkartılan teşvik uygulaması genelgesi kapsamında Sendika Üyelerimize yapılan baskı, tehdit ve mobbinglerle ilgili geniş kapsamlı bir değerlendirme yaparak aşağıdaki kararları almıştır:

        Başkanlar Kurulumuz;

1.   Başta Anayasamız, iş mevzuatımız ve bizatihi isteğe bağlı olacağı içeriğinde belirtilen teşvik genelgesine aykırı olarak üyelerimize uygulanan haksız baskı, tehdit ve mobbinglere bir an önce son verilmesinin Türk Telekomünikasyon A.Ş üst yönetiminden acil olarak talep edilmesine;

2.   Aksi takdirde öncelikle başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN beyefendi olmak üzere, Devletimizin her kademesine konunun arz edilerek gerekli girişimlerde bulunulmasına;

3.   Başta Anayasamız olmak üzere tüm iş mevzuatının Sendikamıza sağladığı her türlü eylem hakkımızın kullanılmasına;

4.   Üretimden gelen gücümüzün de kullanılarak işyerlerinde gerekli her türlü tedbire başvurulmasına;

5.   Bu genelgeyi ve genel müdürlük emrini bahane ederek sahada üyelerimize haksız tehdit, baskı ve mobbing uygulayan Bölge Müdürleri, Bölge Müdür Yardımcıları, İl Müdürleri, İl Müdür Yardımcıları, Telekom Müdürleri ve diğer tüm işveren vekilleri hakkında bulundukları il ya da ilçelerin Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunulmasına;

6.   Her türlü hukuksal hakkımızın sonuna kadar kullanılmasına;

Oybirliğiyle karar vermiştir.

Kamuoyumuza, üyelerimize, Türk Telekomünikasyon A.Ş. yönetimine ve basınımıza saygıyla duyurulur.

 

Türkiye Haber-İş Sendikası

Başkanlar Kurulu